Daňová přiznání za rok 2022

 

Zaměstnanci, OSVČ

 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování Přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
 • podání přiznání a ostatních dokumentů na příslušný úřad

 

Společnosti - právnické osoby

 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • podání přiznání a ostatních dokumentů na příslušný úřad

 

 

Řádný termín pro podání daňového přiznání za rok 2022: do 3. 4. 2023 (elektronicky podaná přiznání do 2.5.2023)

 

 

Ceník

 

Daňové přiznání - fyzické osoby

2 000,-

Daňové přiznání - právnické osoby

od 3 000,-

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

250,-

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

250,-

Podání daňového přiznání příslušnému úřadu

na základě plné moci

0,-

 

Uvedené ceny za přiznání jsou ve standardních případech konečné. Cena za zpracování daňové evidence nebo účetnictví (v případech kdy daňové přiznání vychází z těchto údajů) je účtována samostatně.

 

 

V ceně je zahrnuto i základní poradenství ohledně vašich daní a podnikání!

 

 

Cena za kompletní zpracování daňového přiznání a přehledů za OSVČ je tedy 2500 Kč.

 

Zpracování neproblémových daňových přiznání je možné v případě Vašeho zájmu kompletně vyřidit "na dálku" (e-maily, telefon, skype, papírová pošta) a není tedy nutná Vaše osobní náštěva u nás v kanceláři.

 

 

Co připravit pro zpracování daňového přiznání fyzických osob?

 

Všichni:

- osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa)

- číslo bankovního účtu, na které chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)

- doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za rok 2022 (pokud se vás týkají):

 • potvrzení školy o vlastním studiu
 • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
 • údaje o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů) - celé jméno a rodné číslo (popř. rodný list), u dětí od 15 let potvrzení o jejich studiu, prohlášení manžela/manželky, že na dané děti neuplatňuje slevu on/ona - vzor prohlášení si můžete stáhnout zde
 • údaje o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy max do 68.000,- Kč za rok, do těchto příjmů se nepočítá většina sociálních dávek) - celé jméno, rodné číslo a prohlášení toho manžela/manželky - vzor prohlášení si můžete stáhnout zde
 • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění
 • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
 • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
 • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
 • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

 

 

Zaměstnanec:

- potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce 2022

 

 

OSVČ - paušální výdaje, neplátce DPH:

- identifikační číslo (IČ)

- předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte, ne název živnosti uvedené na výpisu z živnostenského rejstříku)

- variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení (pod tímto variabilním symbolem platíte zálohy na sociální pojištění)

- název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn

- číslo bankovního účtu, na který chce vrátit případné přeplatky na dani nebo na zálohách

 

- soupis příjmů za rok 2022 (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti od 1.1.2022 do 31.12.2022) - důležité je datum přijetí platby, nikoliv datum vystavení faktury

 

- přehled zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2021 - zálohy se platí zpětně, proto je potřeba brát v úvahu i platby záloh v lednu 2023 (Platby jednotlivých záloh buď vypište nebo dodejte bankovní výpisy, ze kterých jsou platby záloh patrné. Nejlepší ovšem je získat přehled o zaplacených zálohách přímo od své zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. OSSZ/PSSZ i některé zdravotní pojišťovny obvykle posílají tyto přehledy přibližně na konci ledna nebo začátkem února automaticky. Pokud vám nedorazí můžete si o vytištění přehledů požádat - zvláště pokud zálohy neplatíte pravidelně, včas nebo ve správné výši je vhodné si tyto dva přehledy opatřit a předejít tak problémům s určením výše zaplacených záloh.)

- informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění

- informace důležité pro určení zda je podnikání vaší hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)

Vyhledávání

Kontakt

UpService, s.r.o. - Ing. Lenka Kyrianová Praha 9 - Prosek
Administrativní budova Litvínovská 609/3
Tel.: 730 547 001