Vedení účetnictví

 

Účetnictví musí vést každý podnikatel (ať už živnostník nebo právnická osoba - tedy společnost). Z této povinnosti jsou stanovené určité výjimky. Účetnictví nemusí vést podnikatelé - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, jejichž roční obrat nepřesáhl 25 milionů korun. V takovém případě však tito podnikatelé stejně musí vést alespoň daňovou evidenci (což je jakési mírně zjednodušené účetnictví) nebo evidenci příjmů a pohledávek, pokud uplatňují výdaje paušálem. (viz zákon o účetnictví a zákon o dani z příjmů)

 

Vedení účetnictví zahrnuje:

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zaúčtování zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů a dalších
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování kontrolního a souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • zpracování kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty (nová daňová povinnost od roku 2016!)
 • roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 • čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 • další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individální situace
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování účetní závěrky (běžné roční, případně mezitimních v průběhu roku dle individálních požadavků
 • zpracování libovolného finančního reportingu podle přání klienta (přehledy dlužníků a věřitelů, finanční analýzy, atd.)
 • zpracování mzdového účetnictví (výplatní pásky, hlášení na úřady atd.)
 • zastupování před finančním úřadem a správou sociálního zabezpečení, spolupráce s auditory
 • další úkony dle individuální situace

 

Samozřejmostí je vedení účetnictví tak, aby odpovídalo všem zákonným požadavkům, ale také tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepší daňové optimalizace.

 

Pozn.: Zpracování finančního a mzdového účetnictví jsou dvě relativně samostatné oblasti a je možné je od sebe oddělit. Firma, která zpracovává finanční účetnictví nemusí nutně zpracovávat i mzdové účetnictví a naopak.

 

 

Účetnictví vedeme v ekonomickém softwaru POHODA, případně na libovolném účetním a ekonomickém softwaru, který si sami pořídíte.

 

Zpracování může probíhat u nás v kanceláři nebo přímo u Vás ve firmě na Vašem firemním zařízení.

 

Předávání dokladů probíhá individuálně na základě dohody, tak aby bylo možné zpracovat účetnictví včas s ohledem na různé termíny jako např. podání daňového přiznání atd. Nejčastěji jsou dokumenty předávány přímo osobně buď u Vás nebo u nás v kanceláři, případně zasílány poštou nebo messengerem. Účetní výstupy, dle Vašich požadavků, jsou pak zasílány nejčastěji elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Provádíme také rekonstrukce účetnictví. Rekonstrukce nebo-li zpětné sestavení účetnictví se dělá např. v případech, kdy dosud vedené účetnictví nezobrazovalo věrně skutečnou realitu a je tedy potřeba ho doplnit a opravit tak, aby se tohoto věrného stavu dosáhlo.

 

obrázek - formuláře

Podporujeme moderní způsoby zpracování účetnictví:

- účetnictví on-line

- on-line přístup klientů k jejich účetnictví

- vzdálená bezpapírová komunikace

- účetní supervize

Vyhledávání

Kontakt

UpService, s.r.o. - Ing. Lenka Kyrianová Praha 9 - Prosek
Administrativní budova Litvínovská 609/3
Tel.: 730 547 001

 

Daňová přiznání za rok 2022! Ceník zde

 

 

 

ON-LINE PŘÍSTUP DO VAŠEHO ÚČETNICTVÍ A NEOMEZENÁ MOŽNOST VYUŽITÍ PROFESIONÁLNÍHO EKONOMICKÉHO SOFTWARE         za 550 Kč za měsíc!

Data kdykoliv a odkudkoliv k dispozici, průběžná kontrola dat z účetního a daňového hlediska, okamžité přehledy o Vašem podnikání, úspora na účetních službách!

 

 

Zkušenosti - reference:

 

 • výroba nanotextílií
 • vzdělávací a poradenská společnost
 • dodavatel bezkontaktních platebních služeb
 • restaurace
 • velkoobchod s potravinami
 • maloobchod s textilem a obuví
 • e-shopy
 • služby v oblasti veřejných zakázek
 • nákup a prodej elektroniky
 • zpracování technických projektů
 • vývoj počítačových simulací
 • výroba reklamních předmětů
 • řemeslnické a stavební práce
 • kosmetické a masérské služby
 • obchod s automobilovými komponentami