Poradenství

 

Poradenství v oblasti účetnictví zahrnuje např.:

 • vytvoření metodiky vedení účetnictví
 • vytvoření účetních směrnic
 • metodická pomoc při účtování, příp. účetní supervize (tj. dohled a kontrola vašeho účetnictví)

 

 

Poradenství v oblasti benefitního odměňování zaměstnanců:

Základní odměnou za práci zaměstnance je mzda. Různé benefity (výhody) nad rámec základní mzdy však mohou velmi napomoci zvýšit věrnost a loajálnost zaměstnanců k zaměstnavateli - zvyšují jeho přestiž. Je také prokázáno, že zaměstnanecké benefity mají mnohdy větší vliv na motivaci zaměstnanců než samotná mzda, kterou zaměstnanci považují za svoje právo, zatímco benefity vnímají spíše jako "výhodu navíc", kterou se jim zaměstnavatel odměňuje za jejich kvalitní práci. Důležité ovšem je, že pomocí zaměstnaneckých benefitů je možné dosáhnout nižšho daňového zatížení celé firmy. Dochází tedy ke dvěma pozitivním efektům:

 1. zvýšení motivace zaměstnanců, zvýšení prestiže zaměstnavatele
 2. snížení daňového zatížení firmy pomocí vhodně vybraných (daňově zvýhodněných) zaměstnaneckých benefitů

 

V případě Vašeho zájmu o tuto legální možnost snížení daňového základu Vaší firmy nás neváhejte kontaktovat. Základem poskytovaného poradenství je analýza současného stavu odměňování (jak peněžního tak nepeněžního) zaměstnanců ve Vaší firmě. Dále je navržen systém odměňování, díky kterému bude dosaženo Vašeho primárního cíle

 • buď absolutního snížení nákladů na odměny zaměstnanců bez toho, aniž by u zaměstnanců došlo k faktickému poklesu příjmů (tzn. cílem je snížení nákladů/zvýšení zisku firmy),
 • nebo zvýšení odměn zaměstnanců bez nepříjemných dopadů na zvýšení nákladů na zákonné sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance zaměstnavatelem.

 

 

Poradenství v oblasti finančního řízení podniku obsahuje např.:

 • navržení systému manažerského účetnictví, tak aby zachycovalo efektivitu jednotlivých podnikových činností a sloužilo pro strategické řízení podniku
 • zhodnocení efektivity podnikání a navržení opatření ke zlepšení
 • zhodnocení investičních záměrů z hlediska efektivnosti

 

 

Poradenství pro začínající podnikatele:

 • pomoc při výběru vhodné formy podnikání (živnostník, s.r.o., v.o.s,...)
 • pomoc se založením společnosti s ručením omezeným, vyřízením živnostenského oprávnění aj.
 • konzultace ohledně způsobu vedení účetnictví a evidence jiných podnikatelských dokumentů

 

Vyhledávání

Kontakt

UpService, s.r.o. - Ing. Lenka Kyrianová Praha 9 - Prosek
Administrativní budova Litvínovská 609/3
Tel.: 730 547 001