Podklady pro daňová přiznání za rok 2024

 

 

Co připravit pro zpracování daňového přiznání fyzických osob?

 

Všichni:

- osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa)

- číslo bankovního účtu, na které chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)

- doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za rok 2024 (pokud se vás týkají):

 

  • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
  • údaje o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů) - celé jméno a rodné číslo (popř. rodný list), u dětí od 15 let potvrzení o jejich studiu, prohlášení manžela/manželky, že na dané děti neuplatňuje slevu on/ona - vzor prohlášení si můžete stáhnout zde
  • údaje o manželce/manželovi pečující o dítě do 3 let bez vlastních příjmů (resp. s příjmy max do 68.000,- Kč za rok, do těchto příjmů se nepočítá většina sociálních dávek) - celé jméno, rodné číslo a prohlášení toho manžela/manželky - vzor prohlášení si můžete stáhnout zde
  • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění
  • potvrzení banky nebo jiné finanční instituce o zaplacených částkách do "dlouhodobého investičního produktu" (novinka od roku 2024)
  • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
  • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
  • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve

 

 

Zaměstnanec:

- potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce 2024

 

 

OSVČ - paušální výdaje, neplátce DPH:

- identifikační číslo (IČ)

- předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte, ne název živnosti uvedené na výpisu z živnostenského rejstříku)

- variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení (pod tímto variabilním symbolem platíte zálohy na sociální pojištění)

- název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn

- číslo bankovního účtu, na který chce vrátit případné přeplatky na dani nebo na zálohách

 

- soupis příjmů za rok 2024 (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti od 1.1.2024 do 31.12.2024) - důležité je datum přijetí platby, nikoliv datum vystavení faktury

 

- přehled zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2024 - zálohy na zdravotní pojištění se platí zpětně, proto je potřeba brát v úvahu i platby záloh v lednu 2024 

(Platby jednotlivých záloh buď vypište nebo dodejte bankovní výpisy, ze kterých jsou platby záloh patrné. Nejlepší ovšem je získat přehled o zaplacených zálohách přímo od své zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Od roku 2022 přestala OSSZ/PSSZ posílat přehledy o zaplacených zálohách automaticky a je nutné si o vystavení přehledu požádat. Nejjednodušeji cesta je stáhnout výpis online přes odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informace-o-zaplacenych-zalohach-na-duchodove-pojisteni-osvc  Přihlášení je přes datovou schránku nebo e-identitu. Zdravotní pojišťovny posílají přehledy většinou automaticky přibližně na konci ledna nebo začátkem února. Pokud vám nedorazí můžete si o přehled také požádat - buď přes webový portál dané pojišťovny nebo klasickým kontaktováním pobočky. 

Přehled o zaplacených zálohách důrazně doporučujeme opatřit zvláště tehdy, pokud zálohy neplatíte pravidelně, včas nebo ve správné výši. Předejde se tak problémům s určením výše zaplacených záloh.)

 

- informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění

- informace důležité pro určení zda je podnikání vaší hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)

Vyhledávání

Kontakt

UpService, s.r.o. - Ing. Lenka Kyrianová Praha 9 - Prosek
Administrativní budova Litvínovská 609/3
Tel.: 730 547 001